Tommi Vasko on Helsingissä toimiva graafinen muotolija ja -tutkija, jonka työt käsittelevät lähitulevaisuuden muotoilupraktiikoita ja uusien teknologioiden ja ekologisen ajattelun väliltä nousevia visuaalisia ilmiöitä.

Tommin projektit ovat usein monialaisia ja yhteistyöhön perustuvia sijoittuen muotoilun teorian, käytännön teknologisten kokeilujen ja realistisen tieteisfiktion välimaastoon.

Tällä hetkellä Tommi kirjoittaa jälkifossiilista muotoiluteoriaa, kehittää digitaalisia sisältöjä ja internetsivustoja, järjestää muotoilijoille ja arkkitehdeille tarkoitettua Trojan Horse -kesäkoulua yhdessä Kaisa Karvisen ja Ida Kukkapuron kanssa, sekä opettaa kriittistä muotoilua Aalto yliopistossa. Yhdessä arkkitehti Kaisa Karvisen kanssa Tommi toteuttaa tutkimusprojekteja joiden skaala laajenee kaksiuloitteisten kuvien maailmasta käsittelemään sekä tilallisesti, että maantieteellisesti laajempia kokonaisuuksia. Tommi on myös osa the BodyBuilding Project -esitystaidekollektiivia.

LowEROI on Tommin kehittämä jälkifossiilista visuaalista kulttuuria ja -informaatioteknologiaa tutkiva tieteisfiktiivinen tutkimusryhmä. LowEROI koostuu erillisistä tutkimusyksiköistä, jotka kukin toteuttavat muotoiluprojekteja omista tarkasti rajatuista (enemmän ja vähemmän spekulatiivisista) näkökulmistaan käsin.

Tommi on valmistunut graafiseksi muotoilijaksi Aalto yliopistosta, ja Sandberg Instituutista Amsterdamista.

Ota yhteyttä sähköpostitse:
tommivasko@protonmail.com
Tai suoraan:
00358(0)503600864

Seuraa:
twitter
instagram
gitBook